Αίτηση συμμετοχής Επιχειρήσεων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Πρόσκληση

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

 

Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Πρόσκληση Ωφελουμένων

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

 

Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Πρόσκληση Ωφελουμένων

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Ανακοινώσεις

 13 Oct 2023 Ανακοίνωση Πίνακα Οριστικών Αποτελεσμάτων Επιλογής Επιχειρήσεων (ΜΙS 5179204)
 03 Oct 2023 Ανακοίνωση Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων Επιλογής Επιχειρήσεων (ΜΙS 5179204)
 27 Sep 2023 Ανακοίνωση Λήξης Υποβολής Αιτήσεων για τις επιχειρήσεις (ΜΙS 5179204)
 04 Aug 2023 Ανακοίνωση Πίνακα Οριστικών Αποτελεσμάτων Β’ Κύκλου Eπιλογής για το έργο των ανέργων (ΜΙS) 5179204
 04 Aug 2023 Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων του προγράμματος κατάρτισης εργαζόμενων - Πράξη με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5179205 – Β Κύκλος.
 26 Jul 2023 Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Β’ Κύκλου του προγράμματος κατάρτισης εργαζόμενων - Πράξη με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5179205
 21 Jul 2023 Ανακοίνωση Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων Β’ Κύκλου Eπιλογής για το έργο των ανέργων (ΜΙS) 5179204
 07 Jul 2023 Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων του προγράμματος κατάρτισης εργαζόμενων - Πράξη με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5179205.
 07 Jul 2023 Έναρξη Β’ Κύκλου Υποβολής Αιτήσεων για το έργο των εργαζομένων (ΜΙS) 5179205
 29 Jun 2023 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Επιχειρήσεων για το έργο των ανέργων (ΜΙS) 5179204
 21 Jun 2023 Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων του προγράμματος κατάρτισης εργαζόμενων - Πράξη με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5179205
 21 Jun 2023 Ανακοίνωση Πίνακα Οριστικών Αποτελεσμάτων Α’ Κύκλου Eπιλογής για το έργο των ανέργων (ΜΙS) 5179204
 07 Jun 2023 Ανακοίνωση Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων Α’ Κύκλου Eπιλογής για το έργο των ανέργων (ΜΙS) 5179204
 30 May 2023 Aνακοίνωση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων για τις 18/6/2023 και ώρα 23:59 , για το πρόγραμμα με κωδικό (ΜΙS) 5179205
 21 Apr 2023 Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για το έργο των εργαζομένων (ΜΙS) 5179205
 20 Apr 2023 Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων για το έργο των ανέργων (ΜΙS) 5179204
Footer Image