Θα υλοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης σε 10 γνωστικά αντικείμενα – ειδικότητες:

1. Ειδικός διεθνών διατροφικών προτύπων & εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου 

2. Barista 

3. Merchandiser-προωθητής πωλήσεων 

4. Πωλητής Λιανικής 

5. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας- social media marketing,   

6. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)  

7. Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου 

8. Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου  

9. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων 

10. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων)

Οι ωφελούμενοι θα επιλέξουν το βέλτιστο για αυτούς σχήμα/ μέθοδο Κατάρτισης και Πιστοποίησης, τόσο κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, όσο και κατά την διάρκεια της ενέργειας εξατομικευμένης Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης που θα προηγηθεί της κατάρτισης. 

Κάθε Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψη την προτίμηση που θα δηλώσουν οι υποψήφιοι στην αίτηση τους: 

Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη,
Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης, συνδυάζοντας τη ζωντανή/ διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης,
Είτε με τη μέθοδο της τηλε-κατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση).
Κάθε ωφελούμενος θα δηλώνει την προτίμηση του ως προς τον τρόπο υλοποίησης των παραπάνω ενεργειών (δια ζώσης, εξ’ αποστάσεως, μικτό μοντέλο), καθώς επίσης και αν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους σε περίπτωση που προκρίνει το μοντέλο εξ’ αποστάσεως συμμετοχής του στη δράση.

Η συνολική διάρκεια των θεματικών σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης είναι 520 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης:

Θεωρία

220 ώρες θεωρητική εκπαίδευση σε εξιδεικευμένα θεματικά αντικείμενα σε δυναμικούς τομείς και κλάδους προτεραιότητας της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας (New Skills)
80 ώρες σε οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις (Soft Skills)

Πρακτική

220 ώρες πρακτική άσκηση

Footer Image