Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με τον φορέα ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - ΑΟΤΑ, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντας μήνυμα:

στο training1@morias-aota.gr για το Πρόγραμμα των Ανέργων

και

στο training2@morias-aota.gr για το Πρόγραμμα των Εργαζόμενων

Footer Image