Παρουσίαση Γνωστικών Αντικειμένων Εξειδικευμένης Επαγγελματικής Κατάρτισης:

Κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής στην Αγροδιατροφή

 • Εισαγωγή στις Ορθές Βιομηχανικές / Παρασκευαστικές Πρακτικές
 • Παράγοντες GMP που Μετέχουν στην Παρασκευή Προϊόντων
 • Βασικές Απαιτήσεις GMP
 • Απαιτήσεις GMP στην Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ορθή Υγιεινή Πρακτική – GHP
 • Ορθή Αγροτική Πρακτική – GAP
 • Σύστημα HACCP
 • Βασικές Αρχές Συστήματος HACCP
 • Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
 • Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων
 • Ενημέρωση για την Εφαρμογή της Αρχής της μη Διάκρισης

  Στέλεχος Διαχείρισης και Εμπορίας Βιολογικών Προϊόντων

 • Βασικές Γνώσεις περί Αγροτικών Προϊόντων
 • Βασικές Γνώσεις περί Βιολογικών Προϊόντων
 • Νομοθεσία, Κανονισμοί και Πρότυπα Συμμόρφωσης και Πιστοποίησης
 • Βασικές Αρχές Πωλήσεων Αγροδιατροφικών και Βιολογικών Προϊόντων
 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Εξαγωγικό Εμπόριο
 • Εξαγωγικό Μάρκετινγκ
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
 • Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων
 • Ενημέρωση για την Εφαρμογή της Αρχής της μη Διάκρισης

  Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου

 • Εισαγωγή στον Τουρισμό
 • Κανόνες Συμπεριφοράς και Εμφάνισης
 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Διαχείριση Παραπόνων
 • Τηλεφωνική Επικοινωνία
 • Κρατήσεις
 • Τεχνικές Αύξησης Πωλήσεων
 • Εκπαίδευση Υποδοχής
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
 • Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων
 • Ενημέρωση για την Εφαρμογή της Αρχής της μη Διάκρισης

  Ειδικός Διεθνών Διατροφικών Προτύπων και Εξυπηρέτησης Πελατών Εστιατορίου

 • Διεθνή, Ειδικά και Ελληνικά Διατροφικά Πρότυπα
 • Παράγοντες Ικανοποίησης του Πελάτη
 • Up-Selling - Προώθηση των Πωλήσεων
 • Οινολογία και Εστιατόριο
 • BAR, Ποτά και Μιξολογία
 • Βασικές Αρχές Σερβιρίσματος - Ποιοτική Εξυπηρέτηση
 • Νέες Τεχνολογίες στις σύγχρονες επιχειρήσεις
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
 • Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων
 • Ενημέρωση για την Εφαρμογή της Αρχής της μη Διάκρισης

  Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)

 • Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Μοντέλα Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων
 • Ηλεκτρονικές Προμήθειες
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ασφάλεια Συνναλαγών
 • Συστήματα Ηλεκτρονικών Πληρωμών
 • Προετοιμασία Ηλεκτρονικού Καταστήματος
 • Εισαγωγή στη Δημιουργία E-Shop
 • Το Wordpress ως Εργαλείο Δημιουργίας E-Shop
 • Επεξεργασία Εικόνας και Βίντεο
 • Search Engine Optimization
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
 • Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων
 • Ενημέρωση για την Εφαρμογή της Αρχής της μη Διάκρισης

  Πωλητής Λιανικού Εμπορίου

 • Βασικές Αρχές Marketing
 • Τμηματοποίηση της Αγοράς, Στόχευση και Τοποθέτηση Προΐόντος
 • Το Μείγμα μάρκετινγκ (Marketing Mix)
 • Αγοραστική Συμπεριφορά Καταναλωτών
 • Έρευνα Αγοράς και Διαχείριση Κινδύνου
 • Πελάτες και Πελατειακές Σχέσεις
 • Ο ρόλος της Επικοινωνίας και της Διαπραγματευτικής Ικανότητας στις Πωλήσεις
 • Η Προσωπική Πώληση
 • Διοίκηση και Οργάνωση Τμήματος Πωλήσεων
 • Διαχείριση Παραγγελιών και Αποθεμάτων
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
 • Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων
 • Ενημέρωση για την Εφαρμογή της Αρχής της μη Διάκρισης

  Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 • Εισαγωγή, Επιχειρηματικότητα – Logistics - Προγραμματισμός Καθημερινών Παραλαβών
 • Συμμετοχή και Διασφάλιση στην Παραλαβή των Εισροών και Εξασφάλιση της Ορθής Τοποθέτησης αυτών στους Χώρους της Αποθήκης
 • Εποπτεία της Διαδικασίας Επιστροφής Αγαθών
 • Προγραμματισμός των Καθημερινών Εκροών της Αποθήκης
 • Customer Service
 • Παροχή Υπηρεσιών Αποθήκευσης από Τρίτους (Outsourcing Logistics)
 • Συλλογή και Συγκέντρωση Στοιχείων Φυσικών Απογραφών
 • Σύγκριση των Λογιστικών Αποθεμάτων με τα Πραγματικά και Εξασφάλιση των Απαραίτητων Διορθωτικών Ενεργειών
 • Αξιοποίηση του Χώρου και του Χρόνου μέσω Ειδικών Συστημάτων Διαχείρισης και Διασφάλισης της Εφαρμογής των Κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
 • Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων
 • Ενημέρωση για την Εφαρμογή της Αρχής της μη Διάκρισης

  Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης - Γραφείου

 • Η έννοια και οι Λειτουργίες του Γραφείου
 • Οργάνωση Χώρων Γραφείου
 • Βασικές Έννοιες Αρχειονομίας
 • Βασικές Αρχές Λογιστικής
 • Βασικές Αρχές Marketing
 • Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη Οργανωτικών Δεξιοτήτων
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
 • Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων
 • Ενημέρωση για την Εφαρμογή της Αρχής της μη Διάκρισης

  Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων - DPO

 • Το Επάγγελμα του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)
 • Η Ένταξη του DPO στην Προβληματική της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679
 • Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας του DPO
 • Η Ευθύνη του DPO βάσει του Κανονισμού
 • Οι Αρμοδιότητες και τα Καθήκοντα του DPO
 • Ο Πρακτικός Ρόλος του DPO στην Καθημερινή Λειτουργία του Φορέα
 • Μεθοδολογικά Εργαλεία Διαχείρισης Κινδύνων Επεξεργασίας Δεδομένων
 • Ο DPO ως Καταλύτης Τεχνικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
 • Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων
 • Ενημέρωση για την Εφαρμογή της Αρχής της μη Διάκρισης

  Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

 • Διαδικασίες Εργασίας – Σχέδια Συντήρησης
 • Βλάβες και Αποκατάστασή τους
 • Συστήματα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας
 • Γενικές Αρχές σε Συστήματα Διαχείρισης
 • Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου
 • Βασικές Αρχές Λειτουργίας των Επιχειρήσεων
 •  Ενημέρωση για την Εφαρμογή της Αρχής της μη Διάκρισης
Footer Image